Razglasitev kandidatov za svetnika Sveta ŠOLS

Volilna komisija je na svoji seji v ponedeljek, 7. oktobra 2013, ki je potekala ob 20.00 v prostorih Laškega akademskega kluba na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, pregledala prispele kandidature za svetnika Sveta ŠOLS. V skladu s 14. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS volilna komisija tako javno objavlja prispelo kandidaturo za svetnico Sveta ŠOLS.
Sklep volilne komisije se glasi:
”Kandidatka za svetnico Sveta ŠOLS, katere kandidatura je bila vložena v predpisanem roku in izpolnjuje predpisane pogoje za kandidiranje, je:
Ime in priimek: Barbara Jančič,
Leto rojstva: 1992
Letnik in smer študija: 3. letnik, razredni pouk.”
 
Kot edina kandidatka bo tako kandidirala za svetnico Sveta ŠOLS na redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba, ki bo potekala v petek, 18. oktobra 2013 ob 19.30, v prostorih Laškega akademskega kluba na Trubarjevi ulici 3 v Laškem.
Maruša Šantej,
predsednica volilne komisije