Postani član – DIJAKI

Član LAK-a lahko postane vsak s stalnim prebivališčem v upravni enoti Laško (Laško, Rimske Toplice, Radeče, Zidani Most), ki ima status študenta ali dijaka za tekoče študijsko oziroma šolsko leto.

Postopek je zelo preprost: spodaj izpolniš pristopno izjavo, pripneš potrdilo o vpisu in že si naš član! To lahko urediš tudi osebno v času uradnih ur v prostorih LAK-a.

Ob včlanitvi dobiš privlačno darilo in začneš koristiti naše številne ugodnosti. Članstvo je brezplačno!

  S podpisom pristopne izjave:

  • dajem soglasje Laškemu akademskemu klubu, da za namen uresničevanja pravic in obveznosti v zvezi s članstvom v društvu zbira, obdeluje in uporablja moje osebne podatke. Za osebne podatke v tej zvezi štejejo podatki, ki jih vsebuje pristopna izjava. Prav tako potrjujem, da so navedeni osebni podatki pravilni in resnični;
  • dajem dovoljenje Laškemu akademskemu klubu za fotografiranje in snemanje na dejavnostih v organizaciji ali soorganizaciji dogodkov. Dovoljujem objavljanje fotografij in video posnetkov v klubskih prostorih, na spletni strani, socialnih omrežjih in medijih za promocijo Laškega akademskega kluba;
  • dajem dovoljenje Laškemu akademskemu klubu, da za pregled minimalnega članstva, omogoči delovni skupini vpogled v osebne podatke, ki so dostopni na pristopni izjavi in potrdilu o vpisu;
  • zagotavljam, da je priloženo potrdilo o vpisu verodostojno.


  PRAVNI POUK:

  Izjavljam, da sem seznanjen z določbami Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v društvu Laški akademski klub in da imam možnost to pisno soglasje preklicati. Preklic velja za naprej, za že uporabljene osebne podatke, ki so povezani s članstvom v društvu, ki so vezani na preteklo delo, uresničevanje pravic in obveznosti funkcionarja v društvu in podobno, pa preklic ni možen. Preklic soglasja o uporabi osebnih podatkov prav tako pomeni, da je podan razlog nesposobnosti opravljanja funkcije funkcionarja v organih društva.