15. kLAK – Podaljšali smo rok za oddajo fotografij – do 17. marca 2019!

Res je, rok za oddajo fotografij je podaljšan do nedelje, 18. marca 2019 do 23:59!


Laški akademski klub že petnajstič razpisuje tradicionalni fotografski natečaj kLAK. Tema letošnjega natečaja je GOLOTA.

Golota je brezčasna. ‘Rojstvo Venere’ Sandra Botticellija in Michelangelov ‘David’ sta vzore v umetnosti golega telesa postavila že pred nekaj stoletji. Medtem ko je v nekaterih kulturah nekaj povsem običajnega, je v zahodnem svetu golota še vedno tabu. Vendarle pa tematika obsega veliko več kot le golo telo. Pomeni razgaljati se, tako intimno, čustveno, miselno kot telesno. Kaj pa za vas predstavlja pojem golota?

RAZPISNI POGOJI:

 • Natečaja se lahko udeležijo vsi fotografi, ki bodo do zaključka predpisanega roka in v skladu z razpisnimi pogoji poslali svoja dela;
 • kategorija posameznih fotografij:avtor lahko predloži največ dve fotografiji, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • kategorija opusov:avtor lahko predloži največ dva opusa, eden opus ima lahko največ tri fotografije, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • isti avtor lahko predloži maksimalno dva smiselno zaokrožena avtorska prispevka (dve fotografiji alidva opusa ali eno fotografijo in en opus), nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • avtorji lahko pošiljajo le fotografije, ki jih še niso poslali na prejšnje kLAK-ove natečaje in ki še niso bile nagrajene v kakšnem drugem fotografskem natečaju;
 • fotografije so lahko črno-bele ali barvne, poslane v digitalni ali analogni obliki. Priporočena velikost za analogne fotografije je v velikosti med 18 x 24 cm in 30 x 40 cm, digitalne fotografije morajo imeti minimalno resolucijo 1600 x 1200 pikslov (pri razmerju slike 4:3) ali 1600 x 1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2);
 • fotografije po želji opremite z naslovi, komentarji. Ob pošiljanju pripišite svoje ime in priimek ter telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, in obvezno izpolnite tudi vprašalnik:

 

Vprašalnik je potrebno izpolniti za vsak izdelek posebej. Dela bo ob prevzemu šifriral neodvisni član društva LAK;

 • fotografije pošljite na elektronski naslov: natecaj.klak@gmail.com ali po pošti na Laški akademski klub, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško, s pripisom »Za kLAK«;
 • avtorji, ki sodelujejo na natečaju, morajo imeti bančni račun, odprt na eni izmed slovenskih bank.

OCENJEVANJE DEL:

 • Žirija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem. Žirija ni obvezana podeliti nagrad, če nobeno izmed del ne dosega zahtevane kakovosti. Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne. Fotografij ne vračamo;
 • vsa prispela dela bo pregledala in ocenjevala žirija v sestavi: Žiga Gričnik (fotograf, Društvo fotografov Svit), Nika Damjanovič, (diplomirala iz umetnostne zgodovine in primerjalne književnosti), Rok Deželak (fotograf, RD2 Photography) in Matjaž Očko (M20, House of M20).
 • žirija bo ocenjevala posamezno sliko oz. opus kot celoto, pri ocenjevanju prispelih del pa bo upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila.

NAGRADE:

Posamezne fotografije:

 1. nagrada: 200 eur
 2. nagrada: 100 eur
 3. nagrada: 50 eur

Opusi:

 1. nagrada: 200 eur
 2. nagrada: 100 eur
 3. nagrada: 50 eur

 

 

RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD:

Avtorji se s sodelovanjem na javnem razpisu strinjajo s tem, da se njihova dela objavijo na razstavi in v promocijske namene natečaja. Žirija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo v soboto, 6. 4. 2019 ob 20. uri, v prostorih Muzeja Laško. Za javnost bo odprta v mesecu aprilu.
Vsi podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani www.drustvo-lak.si, udeleženci pa bodo obvestila prejeli po elektronski pošti, zato pošiljatelje prosimo, da izpolnijo zgoraj navedena vprašalnika.
Komisija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, kjer bodo izbrana in nagrajena dela tudi razstavljena. Avtorji, katerih dela bodo nagrajena, bodo obveščeni po elektronski pošti. Vsem udeležencem natečaja bomo poslali vabilo na otvoritev razstave.

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:

Rok za oddajo fotografij je nedelja, 10. 3. 2019 do 23.59.

Rok za oddajo fotografij je podaljšan do nedelje, 18. marca 2019 do 23:59.