Vabilo na 1. redno sejo občnega zbora

Upravni odbor Laškega akademskega kluba je na svoji redni seji v petek, 1. 3. 2019, v
prostorih LAK-a, ki se je odvijala od 20.30 ure dalje, sklical v skladu s Statutom LAK-a
redno sejo občnega zbora društva.

Sklep upravnega odbora se glasi:
»Laški akademski klub sklicuje redno sejo občnega zbora za petek, 15. marca 2019, ki
bo potekala v prostorih Laškega akademskega kluba na naslovu Trubarjeva ulica 3,
3270 Laško. Redna seja občnega zbora bo ob 20.30.«

Dnevni red redne seje občnega zbora LAK-a:
1. Sprejem dnevnega reda;
2. Potrditev delovnega predsedstva;
3. Poročilo o delovanju LAK-a v letu 2018;
4. Predlog in potrditev programskega načrta za leto 2019;
5. Predlog in potrditev finančnega poročila za leto 2018;
6. Predlog in potrditev finančnega načrta za leto 2019;
7. Razno

Vljudno vabljeni!

Katarina Rajh,
predsednica LAK-a