VZOR – 12. fotografski natečaj kLAK

Laški akademski klub že dvanajstič razpisuje tradicionalni fotografski natečaj kLAK. Tema letošnjega natečaja je VZOR.
Nekatere osebe v naših življenjih pustijo večji pečat kot druge. Občudujemo jih zaradi njihovih značilnosti, ki jih pozitivno vrednotimo in hkrati želimo posnemati. Takšni ljudje lahko postanejo vzor. Vzor poštenosti. Vzor delavnosti. Vzor prijaznosti. Vzor za nas, da se obnašamo po njihovem zgledu in jim sledimo. Vzor so lahko starši, prijatelji, slavne osebe, vzorno se lahko obnaša država.
Kje pa vi vidite vzor? Kdo vam daje svetel zgled? Kaj želite posnemati?
Bodite ustvarjalni in pozitivno navdahnjeni pri iskanju vašega vzora!
RAZPISNI POGOJI:
•    Natečaja se lahko udeležijo vsi fotografi, ki bodo do zaključka predpisanega roka in v skladu z razpisnimi pogoji poslali svoja dela;
•    kategorija posameznih fotografij: avtor lahko predloži največ dve fotografiji, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
•    kategorija opusov: avtor lahko predloži največ dva opusa z največ tremi fotografijami, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
•    isti avtor lahko predloži maksimalno dva smiselno zaokrožena avtorska prispevka (dve fotografiji ali dva opusa ali eno fotografijo in en opus), nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
•    avtorji lahko pošiljajo le fotografije, ki jih še niso poslali na prejšnje kLAK-ove natečaje in ki še niso bile nagrajene v kakšnem drugem fotografskem natečaju;
•    fotografije so lahko črno-bele ali barvne, poslane v digitalni ali analogni obliki. Priporočena velikost za analogne fotografije je v velikosti med 18 x 24 cm in 30 x 40 cm, digitalne fotografije morajo imeti minimalno resolucijo 1600 x 1200 pikslov (pri razmerju slike 4:3) ali 1600 x 1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2);
•    fotografije po želji opremite z naslovi, komentarji. Ob pošiljanju pripišite svoje ime in priimek ter telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Dela bo ob prevzemu šifriral neodvisni član društva LAK;
•    fotografije pošljite na elektronski naslov: natecaj.klak@gmail.com ali po pošti na Laški akademski klub, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško, s pripisom »Za KLAK«.
OCENJEVANJE DEL:
•    Žirija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem. Žirija ni obvezana podeliti nagrad, če nobeno izmed del ne dosega zahtevane kakovosti. Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne. Fotografij ne vračamo;
•    vsa prispela dela bo pregledala in ocenjevala žirija v sestavi: Žiga Gričnik (fotograf, Društvo fotografov Svit), Nika Damjanovič (diplomantka umetnostne zgodovine in primerjalne književnosti), Rok Deželak (fotograf, RD2 Photography) in Matjaž Očko (M20, House of M20).
•    žirija bo ocenjevala posamezno fotografijo oz. opus kot celoto, pri ocenjevanju prispelih del pa bo upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila.
NAGRADE:
Posamezne fotografije:
1. nagrada: 200 eur
2. nagrada: 100 eur
3. nagrada: 50 eur
Opusi:
1. nagrada: 200 eur
2. nagrada: 100 eur
3. nagrada: 50 eur
RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD:
Avtorji se s sodelovanjem na javnem razpisu strinjajo s tem, da se njihova dela objavijo na razstavi in v promocijske namene natečaja. Žirija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo v petek, 15. 4. 2016 ob 20. uri, v prostorih Muzeja Laško. Za javnost bo odprta v mesecu aprilu in prvi teden maja. Vsi podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani www.drustvo-lak.si, udeleženci pa bodo obvestila prejeli po elektronski pošti, zato pošiljatelje prosimo, da priložijo svoje kontakte (poleg elektronskega naslova tudi telefonsko številko).
Komisija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, kjer bodo izbrana in nagrajena dela tudi razstavljena. Avtorji, katerih dela bodo nagrajena, bodo obveščeni po elektronski pošti. Vsem udeležencem natečaja bomo poslali vabilo na otvoritev razstave.
ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:
Rok za oddajo fotografij je nedelja, 27. 3. 2016.