Vabilo na redno sejo občnega zbora Laškega akademskega kluba

Upravni odbor Laškega akademskega kluba je na svoji seji v petek, 31. 1. 2014, v prostorih LAK-a, ki se je odvijala od 21.20. ure naprej, sklical v skladu s Statutom LAK-a redno sejo občnega zbora društva.

Sklep upravnega odbora se glasi:

”Laški akademski klub sklicuje redno sejo občnega zbora za petek, 14. 3. 2014, ki bo potekala v prostorih LAK-a na naslovu Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško. Redna seja občnega zbora bo ob 20:00 uri.”

Dnevni red redne seje občnega zbora LAK-a:

  1.  sprejem dnevnega reda,
  2.  izvolitev delovnega predsedstva,
  3.  poročilo o delovanju LAK-a v letu 2013,
  4.  sprejem programskega načrta za leto 2014,
  5.  potrditev finančnega poročila za leto 2013,
  6. predlog finančnega načrta in potrditev finančnega načrta za leto 2014,
  7.  predlog novih aktov Laškega akademskega kluba,
  8.  razno.

Vabljeni!    

Upravni odbor,

Nina Lenko, predsednica LAK-a