Tečaj nemščine

Po uspešnem tečaju ruščine smo se letos ponovno odločili, da vam ponudimo nov jezikovni tečaj, in sicer tečaj nemščine.

Zajemal bo 15 srečanj (90 min), s pričetkom v soboto, 11. oktobra 2014. Potekal bo enkrat tedensko, ob sobotah v dopoldanskem času.

Tečaj nemščine je namenjen vsem, ki že imajo nekaj osnovnega znanja iz omenjenega jezika in hočejo svoje znanje še izpopolniti, saj v današnjem času velja, da več jezikov kot znaš, več veljaš.

Program bo zajemal več različnih tem, kot so:
– pisanje življenjepisa,
– prošnja za delo,
– pogovor (v trgovini, na pošti),
– razgovor za službo,
– govorni nastop,
– krajši članki,
– pisanje elektronskega sporočila, pisma.

Pri slovnici se bo utrdilo:
– 1., 3. in 4. sklon,
– stopnjevanje,
– 4 časi (sedanjik, pred/preteklik, prihodnjik),
– spreganje.
– Funktions Verb Gefüge.

Teme so zapisane okvirno, na željo prijavljenih na tečaj, se boste lahko z učiteljico nemščine in udeleženci ob morebitnem večjem zanimanju za druge teme dogovorili tudi drugače. Tečaj bo vodila Urška Plevnik, diplomirana germanistka, sedaj pa študentka na podiplomski stopnji omenjene smeri na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Cena tečaja, za člane LAK-a znaša 30,00 €, za nečlane 50,00 €. Udeleženci tečaja dobite tudi učno gradivo, ki je všteto v ceno.

Ker je število mest omejeno, vas prosimo, da s prijavami pohitite. V primeru velikega interesa (nad 15 tečajnikov), se bo ustanovila tudi dodatna skupina.
Plačilo je potrebno opraviti na prvih uradnih urah po opravljeni prijavi preko elektronske prijavnice (https://docs.google.com/forms/d/1ZnEMRl-N90JV6u7nODJbk-TFfvdWZmkocI0ZLlMbunA/viewform). Če plačila ne boste opravili pravočasno, se bo vaše mesto oddalo naslednjemu v vrsti. Zaradi omejitve mest imajo člani LAK-a pri prijavi na tečaj prednost pred ostalimi.