Razpis za pridobitev enkratne štipendije

Včasih se v hitrem tempu življenja preveč oziramo nase in ob tem hitro pozabimo na skrb za sočloveka. Ne vidimo stiske bližnjih, prijateljev, znancev, ki potrebujejo naše razumevanje, nekoga, da jim prisluhne ali pokaže pot, pomaga.
Laški akademski klub (LAK) v sodelovanju s Centrom za socialno delo Laško (CSD Laško) objavlja razpis za pridobitev enkratne štipendije za študente v socialni stiski.
Predmet razpisa
LAK bo podelil 5 enkratnih štipendij v višini 300 €. Skupna vrednost razpisa je 1.500 €.
Razpisna komisija in dokumentacija
Razpisni in izbirni postopek vodi razpisna komisija, ki je sestavljena iz dveh predstavnikov LAK-a (Barbara Jančič in Barbara Zorko) ter direktorice CSD-ja, Polonce Teršek. Predsednica komisije je Barbara Jančič.
Razpisna dokumentacija (razpis, vloga za dodelitev enkratne štipendije, izbirni postopek in točkovnik) je objavljena v priponki.
Pogoji za pridobitev štipendije
status študenta v študijskem letu 2015/2016,
– vlagatelj/ica na dan oddaje vloge še ni dopolnil/a starosti 26 let,
– stalno bivališče na območju Upravne enote Laško,
– pravočasna in popolna vloga (pravilna, resnična, s priloženimi zahtevanimi dokazili izpolnjena vloga za pridobitev štipendije).
Če študent/ka ustreza pogojem, se uvrsti v izbirni postopek za pridobitev enkratne štipendije.
Katerakoli druga štipendija, ki jo prejema študent/ka, ne izključuje prejema enkratne štipendije. Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki opravljajo katerokoli funkcijo v organih Laškega akademskega kluba.
Rok in oddaja vloge
Vlogo lahko oddate priporočeno po pošti na naslov:
Laški akademski klub
Trubarjeva ulica 3
3270 Laško
ali osebno v času uradnih ur LAK-a (petek 18:30–20:30, sobota 10:00–12:00).
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 25. februarja 2016 do 12. ure.
Vsi študenti, ki bodo pravočasno oddali vlogo za pridobitev štipendije, bodo o izidu izbirnega postopka pisno obveščeni najkasneje v roku 14 dni po zaključku razpisnega roka. Osebni podatki dobitnikov štipendije javno ne bodo objavljeni.
Dodatne informacije
Vse informacije o razpisu so dostopne v priponki. V primeru dodatnih vprašanj pa nam lahko pišete na lak@drustvo-lak.si ali pokličete na tel.: 041-946-258 (Barbara).
 
Dokumentacija
LAK_vloga_2016
LAK_točkovnik_2016
LAK_postopek izbire_2016