Podaljšali smo rok za oddajo fotografij- do 18. marca 2018!

Laški akademski klub že štirinajstič razpisuje tradicionalni fotografski natečaj kLAK. Tema letošnjega natečaja so PRELOMNICE.
Se vam je v življenju kdaj zazdelo, da se je v nečem zgodila velika sprememba?
Prelomnice so prisotne v zgodovinskih dogodkih, tehnološkem napredku, politiki. Vsak ima svoje, osebne prelomnice, čeprav so za večino ljudi lahko neopazne, pa vendar za nas zelo pomembne. Nekatere so velike, druge majhne, nekatere pozitivne, spet druge na prvi pogled slabe. Nekatere so načrtovane, nekatere se zgodijo spontano. Prav vse pa so pomembni dejavniki pri oblikovanju posameznika, saj na nek način spremenijo naše življenje, nas utrdijo in naredijo bolj zrele.
Poroka, selitev, vstop v srednjo šolo, vpis na fakulteto, rojstvo otroka, prvi izpadli zob, vozniški izpit … Katere prelomnice so tiste, ki so najbolj vplivale na vas in vaše življenje?
Več podrobnosti o razpisnih pogojih, nagradah, žiriji in razstavi, ki bo potekala od 6. aprila dalje v prostorih Muzeja Laško, si lahko preberete na naši spletni strani: https://drustvo-lak.si/14-fotografski-natecaj-klak-z-letosnjo-temo-prelomnice/
Rok za oddajo fotografij je nedelja, 18. marec 2018. Sodelovanje je brezplačno, nagrajenci pa prejmejo denarne nagrade (1. nagrada je 200 €).
Za vsa dodatna vprašanja nam pišite na mail natecaj.klak@gmail.com.
RAZPISNI POGOJI:
• Natečaja se lahko udeležijo vsi fotografi, ki bodo do zaključka predpisanega roka in v skladu z razpisnimi pogoji poslali svoja dela;
• kategorija posameznih fotografij: avtor lahko predloži največ dve fotografiji, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
• kategorija opusov: avtor lahko predloži največ dva opusa, eden opus ima lahko največ tri fotografije, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
• isti avtor lahko predloži maksimalno dva smiselno zaokrožena avtorska prispevka (dve fotografiji ali dva opusa ali eno fotografijo in en opus), nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
• avtorji lahko pošiljajo le fotografije, ki jih še niso poslali na prejšnje kLAK-ove natečaje in ki še niso bile nagrajene v kakšnem drugem fotografskem natečaju;
• fotografije so lahko črno-bele ali barvne, poslane v digitalni ali analogni obliki. Priporočena velikost za analogne fotografije je v velikosti med 18 x 24 cm in 30 x 40 cm, digitalne fotografije morajo imeti minimalno resolucijo 1600 x 1200 pikslov (pri razmerju slike 4:3) ali 1600 x 1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2);
• fotografije po želji opremite z naslovi, komentarji. Ob pošiljanju pripišite svoje ime in priimek ter telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, in obvezno izpolnite naslednji vprašalnik: https://goo.gl/forms/bYs5FZNPKSGwyOa52 . Dela bo ob prevzemu šifriral neodvisni član društva LAK;
• fotografije pošljite na elektronski naslov: natecaj.klak@gmail.com ali po pošti na Laški akademski klub, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško, s pripisom »Za kLAK«.
OCENJEVANJE DEL:
• Žirija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem. Žirija ni obvezana podeliti nagrad, če nobeno izmed del ne dosega zahtevane kakovosti. Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne. Fotografij ne vračamo;
• vsa prispela dela bo pregledala in ocenjevala žirija v sestavi: Žiga Gričnik (fotograf, Društvo fotografov Svit), Simona Škorja, (restavratorka, Narodna galerija), Rok Deželak (fotograf, RD2 Photography) in Matjaž Očko (M20, House of M20).
• žirija bo ocenjevala posamezno sliko oz. opus kot celoto, pri ocenjevanju prispelih del pa bo upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila.
NAGRADE:
Posamezne fotografije:
1. nagrada: 200 eur
2. nagrada: 100 eur
3. nagrada: 50 eur
Opusi:
1. nagrada: 200 eur
2. nagrada: 100 eur
3. nagrada: 50 eur
RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD:
Avtorji se s sodelovanjem na javnem razpisu strinjajo s tem, da se njihova dela objavijo na razstavi in v promocijske namene natečaja. Žirija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo v petek, 6. 4. 2018 ob 20. uri, v prostorih Muzeja Laško. Za javnost bo odprta v mesecu aprilu.
Vsi podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani www.drustvo-lak.si, udeleženci pa bodo obvestila prejeli po elektronski pošti, zato pošiljatelje prosimo, da izpolnijo naslednji vprašalnik: https://goo.gl/forms/bYs5FZNPKSGwyOa52 .
Komisija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, kjer bodo izbrana in nagrajena dela tudi razstavljena. Avtorji, katerih dela bodo nagrajena, bodo obveščeni po elektronski pošti. Vsem udeležencem natečaja bomo poslali vabilo na otvoritev razstave.
ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ JE PODALJŠAN do 18. marca 2018 do 23.59!