Objavljamo razpis za pridobitev enkratne štipendije za DIJAKE in ŠTUDENTE iz UE Laško!

Laški akademski klub v sodelovanju s Centrom za socialno delo Celje – Enota Laško, objavlja razpis za pridobitev enkratne štipendije, ki je namenjena DIJAKOM in ŠTUDENTOM iz Upravne enote Laško. Podelili bomo 16 štipendij – osmim dijakom in osmim študentom. Višina razpisanih sredstev je 4.000,00 €.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA DIJAKE:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ŠTUDENTE:

ROK IN ODDAJA VLOGE

Vlogo lahko oddate priporočeno po pošti na naslov Laški akademski klub, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško ali osebno v času uradnih ur LAK-a (petek 18:30–20:30, sobota 10:00–12:00). Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 31. oktobra 2019 do 23.59. 

PODALJŠUJEMO ROK ZA ODDAJO VLOGE DO 8. NOVEMBRA 2019 DO 23.59!

Vsi dijaki in študentje, ki bodo pravočasno oddali vlogo za pridobitev štipendije, bodo o izidu izbirnega postopka pisno obveščeni najkasneje v roku 14 dni po zaključku razpisnega roka. Osebni podatki dobitnikov štipendije javno ne bodo objavljeni

Več informacij: drustvo.lak@gmail.com ali petra.dermota@gmail.com (040 429 205).