Kandidatura svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Volilna komisija je na svoji seji v ponedeljek, 7. oktobra 2019, ki je potekala ob 19.00 v
prostorih Laškega akademskega kluba na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, pregledala
prispele kandidature za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS. V skladu s
12. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in v skladu z 12. členom
Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, volilna komisija tako javno
objavlja prispelo kandidaturo za svetnico Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS.

 

Sklep volilne komisije za kandidaturo za svetnika Sveta ŠOLS se glasi:

“Volilna komisija potrjuje, da bo na volitvah svetnika Sveta ŠOLS, ki bodo potekale na
redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba v petek, 18. oktobra 2019 ob 20.00 v
prostorih LAK-a na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, za svetnico Sveta ŠOLS kandidirala Anja
Bolčina.”

 

Sklep volilne komisije za kandidaturo za svetnika Sveta Zveze ŠKIS se glasi:

“Volilna komisija potrjuje, da bo na volitvah svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki bodo potekale na
redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba v petek, 18. oktobra 2019 ob 20.00 v
prostorih LAK-a na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, za svetnico Sveta ŠOLS kandidirala Anja
Bolčina.”

 

Podatki o kandidatki:

Ime in priimek: Anja Bolčina
Leto rojstva: 1995
Letnik in smer študija: 2. letnik – magistrski program druge stopnje, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani, smer ekologija in biodiverziteta; 1. letnik – magistrski
program druge stopnje, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, smer biološko
izobraževanje.

 

Kot edina kandidatka bo tako kandidirala za svetnico Sveta ŠOLS in svetnico Sveta Zveze
ŠKIS na redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba, ki bo potekal v petek, 18.
oktobra 2019 ob 20.00 v prostorih Laškega akademskega kluba na Trubarjevi ulici 3 v
Laškem.

 

Anja Hriberšek,
predsednica volilne komisije