18. fotografski natečaj kLAK – VZPONI/ podaljšano do 25.9.2022

Podaljšan je rok za oddajo del do 25.9.2022 do 23:59! Ne zamudite priložnosti in oddajte svoje dela.

Laški akademski klub v sodelovanju s Planinskim društvom Laško razpisuje 18. fotografski natečaj z naslovom VZPONI.

Vzpon bi lahko po SSKJ-ju opisali kot hoja navkreber do zastavljenega cilja. V planinskem žargonu bi to pomenilo doseči kakšen tisočak, dvatisočak ali pa zgolj sosednji hrib. A vzpon ne ponazarja nujno zgolj vzpona na sosednji hrib ali kakšno goro, temveč je lahko to tudi kakšna življenjska prelomnica, ki je sledila padcu oziroma neuspehu, ali pa je to naš največji dosežek, ki se zgodil do sedaj.

Kaj pa tebi predstavljajo vzponi?

RAZPISNI POGOJI:

 • Natečaja se lahko udeležijo vsi fotografi, ki bodo do zaključka predpisanega roka in v skladu z razpisnimi pogoji poslali svoja dela in imajo status študenta, dijaka, ali osnovnošolca;
 • kategorija posameznih fotografij: avtor lahko predloži največ dve fotografiji, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • kategorija opusov: avtor lahko predloži največ dva opusa, eden opus ima lahko največ tri fotografije, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • isti avtor lahko predloži maksimalno dva smiselno zaokrožena avtorska prispevka (dve fotografiji ali dva opusa ali eno fotografijo in en opus), nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • avtorji lahko pošiljajo le fotografije, ki jih še niso poslali na prejšnje kLAK-ove natečaje in ki še niso bile nagrajene v kakšnem drugem fotografskem natečaju;
 • fotografije so lahko črno-bele ali barvne, poslane v digitalni ali analogni obliki. Priporočena velikost za analogne fotografije je v velikosti med 18 x 24 cm in 30 x 40 cm, digitalne fotografije morajo imeti minimalno resolucijo 1600 x 1200 pikslov (pri razmerju slike 4:3) ali 1600 x 1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2);
 • fotografije po želji opremite z naslovi, komentarji. Ob pošiljanju pripišite svoje ime in priimek ter telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, in obvezno izpolnite tudi vprašalnik:
 • če pošiljate fotografijo: https://forms.gle/iKDeSjUXS3cuNrNr9
 • če pošiljate opus: https://forms.gle/Uh4iTcvfQKS97kzm9

Vprašalnik je potrebno izpolniti za vsak izdelek posebej. Dela bo ob prevzemu šifriral neodvisni član društva LAK;

 • fotografije pošljite na elektronski naslov: natecaj.klak@gmail.com ali po pošti na Laški akademski klub, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško, s pripisom »Za kLAK«;
 • avtorji, ki sodelujejo na natečaju, morajo imeti bančni račun, odprt na eni izmed slovenskih bank in slovensko davčno številko.

OCENJEVANJE DEL:

 • Žirija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem. Žirija ni obvezana podeliti nagrad, če nobeno izmed del ne dosega zahtevane kakovosti. Fotografij ne vračamo.
 • Žirija si pridržuje pravico, da v kateremkoli času spremeni svojo odločitev, če pride do upravičenega razloga (v primeru suma plagiata).
 • Vsa prispela dela bo pregledala in ocenjevala žirija v sestavi: Žiga Gričnik (fotograf, Društvo fotografov Svit), Rok Deželak (fotograf, RD2 Photography) in Matjaž Očko (M20, House of M20).
 • Žirija bo ocenjevala posamezno sliko oz. opus kot celoto, pri ocenjevanju prispelih del pa bo upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila.

NAGRADE:

Posamezne fotografije:

 1. nagrada: 100 eur
 2. nagrada: 75 eur
 3. nagrada: 50 eur

Opusi:

 1. nagrada: 100 eur
 2. nagrada: 75 eur
 3. nagrada: 50 eur

RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD:

Avtorji se s sodelovanjem na javnem razpisu strinjajo s tem, da se njihova dela objavijo na razstavi in v promocijske namene natečaja. Žirija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo v petek, 14. 10. 2022, ob 20. uri v prostorih Muzeja Laško.

Vsi podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani www.drustvo-lak.si, udeleženci pa bodo obvestila prejeli po elektronski pošti, zato pošiljatelje prosimo, da izpolnijo zgoraj navedena vprašalnika.
Komisija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, kjer bodo izbrana in nagrajena dela tudi razstavljena. Avtorji, katerih dela bodo nagrajena, bodo obveščeni po elektronski pošti. Vsem udeležencem natečaja bomo poslali vabilo na otvoritev razstave.

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:
Rok za oddajo fotografij je nedelja, 25. 9. 2022, do 23.59.