16. kLAK – Podaljšali smo rok za oddajo fotografij – do 30. aprila 2020!

Res je, rok za oddajo fotografij je zaradi trenutne situacije v Sloveniji in po svetu podaljšan do nedelje, 30. aprila 2020 do 23:59!


Laški akademski klub že šestnajstič razpisuje tradicionalni fotografski natečaj kLAK. Tema letošnjega natečaja so Spremembe.

Spremembe, naj bodo velike, majhne, nenadne ali postopne, so stalnica v našem življenju od rojstva naprej. Tudi naša čudovita zemlja je od svojega rojstva doživela nemalo sprememb od vedno pogostejših naravnih nesreč do temperaturnih sprememb, ki smo jih v veliki meri povzročili mi sami. Vendar nas še premalo dojema okoljske in podnebne spremembe kot grožnjo. Ker so te spremembe lahko majhne in včasih težko ugotovljive ob običajnih spremembah vremena in podnebja, nas je mnogo prepričanih, da ne bodo vplivale na naša življenja, vendar je vsaka sprememba, ki jo povzročimo v naravi še kako pomembna. Indijski modrec Gandhi je nekoč dejal:

»Bodite tista sprememba, za katero si želite, da bi obarvala svet.«

RAZPISNI POGOJI:

 • Natečaja se lahko udeležijo vsi fotografi, ki bodo do zaključka predpisanega roka in v skladu z razpisnimi pogoji poslali svoja dela in imajo status študenta, dijaka, ali osnovnošolca;
 • kategorija posameznih fotografij: avtor lahko predloži največ dve fotografiji, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • kategorija opusov: avtor lahko predloži največ dva opusa, eden opus ima lahko največ tri fotografije, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • isti avtor lahko predloži maksimalno dva smiselno zaokrožena avtorska prispevka (dve fotografiji ali dva opusa ali eno fotografijo in en opus), nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • avtorji lahko pošiljajo le fotografije, ki jih še niso poslali na prejšnje kLAK-ove natečaje in ki še niso bile nagrajene v kakšnem drugem fotografskem natečaju;
 • fotografije so lahko črno-bele ali barvne, poslane v digitalni ali analogni obliki. Priporočena velikost za analogne fotografije je v velikosti med 18 x 24 cm in 30 x 40 cm, digitalne fotografije morajo imeti minimalno resolucijo 1600 x 1200 pikslov (pri razmerju slike 4:3) ali 1600 x 1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2);
 • fotografije po želji opremite z naslovi, komentarji. Ob pošiljanju pripišite svoje ime in priimek ter telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, in obvezno izpolnite tudi vprašalnik:
 • če pošiljate fotografijo: https://forms.gle/tTm9xrNjwG5EhDUL6
 • če pošiljate opus: https://forms.gle/D83EGZBCNVa7qpES9

Vprašalnik je potrebno izpolniti za vsak izdelek posebej. Dela bo ob prevzemu šifriral neodvisni član društva LAK;

 • fotografije pošljite na elektronski naslov: natecaj.klak@gmail.com ali po pošti na Laški akademski klub, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško, s pripisom »Za kLAK«;
 • avtorji, ki sodelujejo na natečaju, morajo imeti bančni račun, odprt na eni izmed slovenskih bank.

OCENJEVANJE DEL:

 • Žirija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem. Žirija ni obvezana podeliti nagrad, če nobeno izmed del ne dosega zahtevane kakovosti. Fotografij ne vračamo;
 • Žirija si pridržuje pravico, da v kateremkoli času, spremeni svojo odločitev, če pride do upravičenega razloga (v primeru suma plagiata);
 • Vsa prispela dela bo pregledala in ocenjevala žirija v sestavi: Žiga Gričnik (fotograf, Društvo fotografov Svit), Nika Damjanovič, (diplomirala iz umetnostne zgodovine in primerjalne književnosti) in Rok Deželak (fotograf, RD2 Photography)
 • Žirija bo ocenjevala posamezno sliko oz. opus kot celoto, pri ocenjevanju prispelih del pa bo upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila.

NAGRADE:

Posamezne fotografije:

 1. nagrada: 100 eur
 2. nagrada: 75 eur
 3. nagrada: 50 eur

Opusi:

 1. nagrada: 100 eur
 2. nagrada: 75 eur
 3. nagrada: 50 eur

RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD:

Avtorji se s sodelovanjem na javnem razpisu strinjajo s tem, da se njihova dela objavijo na razstavi in v promocijske namene natečaja. Žirija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo v soboto 18. 4. 2020 ob 20. uri, v prostorih Muzeja Laško. Za javnost bo odprta do sredine meseca maja.
Vsi podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani www.drustvo-lak.si, udeleženci pa bodo obvestila prejeli po elektronski pošti, zato pošiljatelje prosimo, da izpolnijo zgoraj navedena vprašalnika.
Komisija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, kjer bodo izbrana in nagrajena dela tudi razstavljena. Avtorji, katerih dela bodo nagrajena, bodo obveščeni po elektronski pošti. Vsem udeležencem natečaja bomo poslali vabilo na otvoritev razstave.

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:

Rok za oddajo fotografij je nedelja, 29. 3. 2020 do 23.59.

Rok za oddajo fotografij je podaljšan do četrtka, 30. aprila 2020 do 23.59.