Vabilo na redno sejo občnega zbora Laškega akademskega kluba

VABILO NA REDNO SEJO OBČNEGA ZBORA LAŠKEGA AKADEMSKEGA KLUBA

Upravni odbor Laškega akademskega kluba je na svoji redni seji v petek, 3. 3. 2023, ki se je odvijala od 20.00 ure dalje v prostorih LAK-a na Trubarjevi ulici 3, sklical v skladu s Statutom LAK-a redno sejo občnega zbora društva.

Sklep upravnega odbora se glasi:

»Laški akademski klub sklicuje redno sejo občnega zbora za petek, 31. marca 2023, ki bo potekala v prostorih Laškega akademskega kluba na naslovu Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško. Redna seja občnega zbora bo ob 20.00.«

Dnevni red redne seje občnega zbora LAK-a:

  1. Sprejem dnevnega reda;
  2. Izvolitev delovnega predsedstva;
  3. Poročilo o delovanju LAK-a v letu 2022;
  4. Predlog in potrditev programskega načrta za leto 2023;
  5. Predlog in potrditev finančnega poročila za leto 2022;
  6. Predlog in potrditev finančnega načrta za leto 2023;
  7. Predlog in potrditev spremembe pravilnika o nabavi Laškega akademskega kluba;
  8. Predlog in potrditev spremembe finančnega pravilnika Laškega akademskega kluba;
  9. Predlog in potrditev spremembe statuta Laškega akademskega kluba;
  10. Razno

Vljudno vabljeni!

Blaž Lenko,

predsednik LAK-a