Vabilo na redno sejo občnega zbora Laškega akademskega kluba

VABILO NA REDNO SEJO OBČNEGA ZBORA LAŠKEGA AKADEMSKEGA KLUBA

Upravni odbor Laškega akademskega kluba je na svoji redni seji v petek, 3. 3. 2023, ki se je odvijala od 20.00 ure dalje v prostorih LAK-a na Trubarjevi ulici 3, sklical v skladu s Statutom LAK-a redno sejo občnega zbora društva.

Sklep upravnega odbora se glasi:

»Laški akademski klub sklicuje redno sejo občnega zbora za petek, 31. marca 2023, ki bo potekala v prostorih Laškega akademskega kluba na naslovu Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško. Redna seja občnega zbora bo ob 20.00.«

Dnevni red redne seje občnega zbora LAK-a:

 1. Predlog in sprejem dnevnega reda;
 2. Izvolitev delovnega predsedstva;
 3. Poročilo o delovanju LAK-a v letu 2022;
 4. Predlog in potrditev programskega načrta za leto 2023;
 5. Predlog in potrditev finančnega poročila za leto 2022;
 6. Predlog in potrditev finančnega načrta za leto 2023;
 7. Predlog in potrditev spremembe pravilnika o nabavi Laškega akademskega kluba;
 8. Predlog in potrditev spremembe finančnega pravilnika Laškega akademskega kluba;
 9. Predlog in potrditev spremembe statuta Laškega akademskega kluba;
 10. Razrešitev tajnice;
 11. Izvolitev nove tajnice;
 12. Razno

Blaž Lenko,

Vljudno vabljeni!

predsednik LAK-a