Vabilo na redno sejo občnega zbora Laškega akademskega kluba

VABILO NA REDNO SEJO OBČNEGA ZBORA LAŠKEGA AKADEMSKEGA KLUBA

Upravni odbor Laškega akademskega kluba je na svoji redni seji v sredo, 15. 3. 2022, preko videokonference, ki se je odvijala od 20.00 ure dalje, sklical v skladu s Statutom LAK-a redno sejo občnega zbora društva.

Sklep upravnega odbora se glasi:

»Laški akademski klub sklicuje redno sejo občnega zbora za soboto, 25. marca 2022, ki bo potekala v prostorih Laškega akademskega kluba na naslovu Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško. Redna seja občnega zbora bo ob 20.00.«

Dnevni red redne seje občnega zbora LAK-a:

  1. Sprejem dnevnega reda;
  2. Izvolitev delovnega predsedstva;
  3. Poročilo o delovanju LAK-a v letu 2021;
  4. Predlog in potrditev programskega načrta za leto 2022;
  5. Predlog in potrditev finančnega poročila za leto 2021;
  6. Predlog in potrditev finančnega načrta za leto 2022;
  7. Predlog in potrditev pravilnika o nabavi;
  8. Razno

Vljudno vabljeni!

Blaž Lenko,

predsednik LAK-a