Vabilo na redno sejo občnega zbora Laškega akademskega kluba

VABILO NA REDNO SEJO OBČNEGA ZBORA
LAŠKEGA AKADEMSKEGA KLUBA
 
Upravni odbor Laškega akademskega kluba je na svoji redni seji v petek, 23. 2. 2018, v prostorih LAK-a, ki se je odvijala od 20.30 ure dalje, sklical v skladu s Statutom LAK-a redno sejo občnega zbora društva.
 
Sklep upravnega odbora se glasi:
»Laški akademski klub sklicuje redno sejo občnega zbora za petek, 9. marca 2018, ki bo potekala v prostorih Laškega akademskega kluba na naslovu Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško. Redna seja občnega zbora bo ob 20.00.«
 
Dnevni red redne seje občnega zbora LAK-a:

  1. Sprejem dnevnega reda;
  2. Potrditev delovnega predsedstva;
  3. Poročilo o delovanju LAK-a v letu 2017;
  4. Predlog in potrditev programskega načrta za leto 2018;
  5. Predlog in potrditev finančnega poročila za leto 2017;
  6. Predlog in potrditev finančnega načrta za leto 2018;
  7. Razno

Vljudno vabljeni!
Petra Dermota
predsednica LAK-a
 
Vabilo na Občni zbor