Vabilo na redno sejo občnega zbora Laškega akademskega kluba

Upravni odbor Laškega akademskega kluba je na svoji redni seji v petek, 24. 2. 2017, v prostorih LAK-a, ki se je odvijala od 20. ure naprej, sklical v skladu s Statutom LAK-a redno sejo občnega zbora društva.
Sklep upravnega odbora se glasi:
“Laški akademski klub sklicuje redno sejo občnega zbora za petek, 10. marca 2017, ki bo potekala v prostorih LAK-a na naslovu Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško. Redna seja občnega zbora bo ob 20.30”
Dnevni red redne seje občnega zbora LAK-a:

  1. Sprejem dnevnega reda
  2. izvolitev delovnega predsedstva
  3. poročilo o delovanju LAK-a v letu 2016
  4. predlog in potrditev programskega načrta za leto 2017
  5. predlog in potrditev finančnega poročila za leto 2016
  6. predlog finančnega načrta in potrditev finančnega načrta za leto 2017
  7. predlog in potrditev spremembe finančnega pravilnika Laškega akademskega kluba
  8. razno

Vljudno vabljeni!
Petra Dermota,
predsednica