Razpis za pridobitev enkratne štipendije (dijaki)

Dandanes, ko je časa venomer premalo, ko povsod hitimo, se marsikdaj pozabimo ustaviti ob tistih, ki potrebujejo pomoč. Ne vidimo stiske bljižnih, prijateljev, znancev, ki mogoče potrebujejo le nekoga, da jim prisluhne in pokaže pot.
Zato Laški akademski klub (LAK) v sodelovanju s Centrom za socialno delo Laško (CSD Laško) objavlja razpis za pridobitev enkratne štipendije za DIJAKE v socialni stiski.
Predmet razpisa
LAK bo podelil 8 enkratnih štipendij v višini 250 €. Skupna vrednost razpisa je 2000 €.
Razpisna komisija in dokumentacija
Razpisni in izbirni postopek vodi razpisna komisija, ki je sestavljena iz treh predstavnikov LAK-a (Anja Bolčina, Barbara Jančič in Barbara Zorko) ter direktorice CSD-ja, Polonce Teršek. Predsednica komisije je Barbara Jančič.
Pogoji za pridobitev štipendije

status dijaka v šolskem letu 2016/2017,– vlagatelj/ica na dan oddaje vloge še ni dopolnil/a starosti 20 let,
– stalno bivališče na območju Upravne enote Laško,
-pravočasna in popolna vloga (pravilna, resnična, s priloženimi zahtevanimi dokazili izpolnjena vloga za pridobitev štipendije). 
Če dijak/inja ustreza pogojem, se uvrsti v izbirni postopek za pridobitev enkratne štipendije.
Katerakoli druga štipendija, ki jo prejema dijak/inja, ne izključuje prejema enkratne štipendije. Na razpis se ne morejo prijaviti dijaki, ki opravljajo katerokoli funkcijo v organih LAK-a.
Rok in oddaja vloge
Vlogo lahko oddate priporočeno po pošti na naslov:
Laški akademski klub, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško
ali osebno v času uradnih ur LAK-a (petek 18:30–20:30, sobota 10:00–12:00).
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 4. oktobra 2016, do 12. ure.
Vsi dijaki, ki bodo pravočasno oddali vlogo za pridobitev štipendije, bodo o izidu izbirnega postopka pisno obveščeni najkasneje v roku 14 dni po zaključku razpisnega roka. Osebni podatki dobitnikov štipendije javno ne bodo objavljeni.
Dodatne informacije
Vse informacije o razpisu so dostopne na spletni strani in facebook profilu. V primeru dodatnih vprašanj pa nam lahko pišete na lak@drustvo-lak.si ali pokličete na tel.: 041-946-258 (Barbara).
Vstavi se za hip in povej naprej!
Dokumentacija