Obvestilo o spremembi datuma 2. redne seje občnega zbora Laškega akademskega kluba

Laški akademski klub sklicuje nov datum za izvedbo 2. redne seje občnega zbora, in sicer petek, 12. november 2021, ob 20. uri v prostorih Laškega akademskega kluba na Trubarjevi ulici 3 v Laškem. Do spremembe datuma izvedbe volitev je prišlo zaradi tehničnih težav.
Celotno vabilo si lahko preberete na naslednji povezavi.

Na povezavi si lahko preberete volilni pravilnik za volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS, na povezavi pa volilni pravilnik za volitve svetnika v Svet ŠOLS.

Dnevni red redne seje občnega zbora LAK-a:

  1. Sprejem dnevnega reda,
  2. potrditev delovnega predsedstva
  3. poročilo nadzornega odbora,
  4. poročilo disciplinske komisije,
  5. potrditev volilne komisije,
  6. volitve organov LAK-a,
  7. volitve svetnika v Svet ŠOLS,
  8. volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS,
  9. potrditev predsednika dijaške sekcije,
  10. razno.

V skladu s Statutom Laškega akademskega kluba in v skladu z akti Zveze ŠKIS, Sveta ŠOLS in ŠOS imajo volilno pravico na redni seji občnega zbora LAK-a vsi redni člani društva.

Vse druge informacije v zvezi z volitvami v organe LAK-a lahko kandidati dobijo na e-mail naslovu drustvo.lak@gmail.com ali na telefonski številki 070 877 973.

Barbara Lapornik,

predsednica LAK-a