Laški akademski klub razpisuje 20. fotografski natečaj kLAK

PODALJŠUJEMO ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ DO PETKA, 17. MAJA 2024!

Fotografija ima neverjetno moč izraziti občutke, misli in ideje, ki jih je včasih težko izraziti z besedami. Z enim samim klikom lahko zajamemo neprecenljive trenutke, občutke in zgodbe, ki jih želimo deliti s svetom. Tema dveh kategorij je prosta, zato vam puščamo proste roke pri izbiri, kaj želite zajeti in kako želite to izraziti.

V kategoriji z naslovom RITEM se odpira edinstvena priložnost, da izrazite ritmično dimenzijo skozi fotografijo. Ritem je prisoten v številnih vidikih našega življenja, ne le v glasbi, temveč tudi v gibanju, naravi, vsakdanjih opravilih in arhitekturi. Vaša naloga je zajeti ta neulovljiv element in ga izraziti skozi objektiv. Pridružite se nam in nam pokažite, kaj lahko pove fotografija!

KATEGORIJE:

 • 2 kategoriji posameznih fotografij:
  • 1. kategorija: RITEM
  • 2. kategorija: PROSTA
 • Kategorija opusov:
  • 3. kategorija: opusi (PROSTA tema)

RAZPISNI POGOJI:

 • Natečaja se lahko udeležijo vsi fotografi, ki bodo do zaključka predpisanega roka in v skladu z razpisnimi pogoji poslali svoja dela;
 • avtor lahko sodeluje v vseh 3 predpisanih kategorijah;
 • avtor lahko predloži največ dve fotografiji v vsako kategorijo posameznih fotografij, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • avtor je lahko nagrajen samo v eni kategoriji;
 • avtor lahko predloži največ en opus;
 • opus vsebuje točno 3 fotografije;
 • opus predstavlja zbirko 3 fotografij, ki so ustvarjene na podlagi specifične ideje, koncepta ali teme;
 • avtorji lahko pošiljajo le fotografije, ki jih še niso poslali na prejšnje kLAK-ove natečaje in ki še niso bile nagrajene v kakšnem drugem fotografskem natečaju;
 • dela prijavljena na natečaj, ne smejo biti že publicirana;
 • fotografije so lahko črno-bele ali barvne, poslane v digitalni ali analogni obliki. Priporočena velikost za analogne fotografije je v velikosti med 18 x 24 cm in 30 x 40 cm, digitalne fotografije morajo imeti minimalno resolucijo 1600 x 1200 pikslov (pri razmerju slike 4:3) ali 1600 x 1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2);
 • fotografije so lahko obdelane le s standardnimi digitalnimi popravki (nasičenost barv, ostrenje, obrezovanje, kontrast, konverzija v črno-belo);
 • fotografije oddajte preko obrazca :
 • vprašalnik je potrebno izpolniti za vsak izdelek posebej;
 • avtorji, ki sodelujejo na natečaju, morajo imeti bančni račun, odprt na eni izmed slovenskih bank in slovensko davčno številko.

OCENJEVANJE DEL:

 • Žirija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem. Žirija ni obvezana podeliti nagrad, če nobeno izmed del ne dosega zahtevane kakovosti. Fotografij ne vračamo.
 • Žirija si pridržuje pravico, da v kateremkoli času spremeni svojo odločitev, če pride do upravičenega razloga (v primeru suma plagiata).
 • Vsa prispela dela bo pregledala in ocenjevala žirija v sestavi: Žiga Gričnik ( Društvo fotografov Svit), Rok Deželak ( RD2 Photography) Matjaž Očko (M20, House of M20) in Katja Grobelik .
 • Žirija bo pri ocenjevanju prispelih del upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila.

NAGRADE:

Kategorija 1: RITEM

1. nagrada: 100 eur

2. nagrada: 75 eur

3. nagrada: 50 eur

Kategorija 2: prosta

1. nagrada: 100 eur

2. nagrada: 75 eur

3. nagrada: 50 eur

Kategorija 3: opusi (prosta tema)

1. nagrada: 100 eur

2. nagrada: 75 eur

3. nagrada: 50 eur

RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD:

Avtorji se s sodelovanjem na javnem razpisu strinjajo s tem, da se njihova dela objavijo na razstavi in v promocijske namene natečaja. Žirija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo v petek, 7. 6. 2024, na občinskem dvorišču Laško.

Vsi podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani www.drustvo-lak.si, udeleženci pa bodo obvestila prejeli po elektronski pošti. Avtorji, katerih dela bodo nagrajena, bodo obveščeni po elektronski pošti teden pred razstavo. Vsem udeležencem natečaja bomo poslali vabilo na otvoritev razstave.

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:
Rok za oddajo fotografij je petek, 10. 5. 2024, do 23.59. Rok za oddajo fotografij je podaljšan do petka, 17. maja do 23:59!

AVTORSKE PRAVICE: S prijavo in oddajo del se avtorji zavežejo, da so avtorji poslanih del in da za morebitne kršitve avtorskih pravic odgovarjajo sami in ne bremenijo organizatorja. Avtorji se s sodelovanjem na

javnem razpisu strinjajo s tem, da se njihova dela objavijo na razstavi in v promocijske namene natečaja. Vsi avtorji se zavežejo, da del ne objavljajo v drugih publikacijah ali medijih do dneva razstave.

Morebitna vprašanja pošljite na klak@drustvo-lak.si.