Laški akademski klub razpisuje 19. fotografski natečaj

Podaljšan je rok za oddajo del do 19. 5. 2023 do 23:59! Ne zamudite priložnosti in oddajte svoje dela.

Tema natečaja je prosta.

Fotografija ima neverjetno moč izraziti občutke, misli in ideje, ki jih je včasih težko izraziti z besedami. Je umetnost, ki nas lahko popelje skozi čas in prostor ter nas z njo poveže z drugimi ljudmi in kulturami. Z enim samim klikom lahko zajamemo neprecenljive trenutke, občutke in zgodbe, ki jih želimo deliti s svetom. Tema natečaja je prosta, zato vam puščamo proste roke pri izbiri, kaj želite zajeti in kako želite to izraziti. Naj vas vodi vaša kreativnost, naj vas navdihujejo vaši vzponi, padci, največje zmage in najbolj nepozabni trenutki. Pridružite se nam in nam pokažite, kaj lahko pove fotografija.

RAZPISNI POGOJI:

 • Natečaja se lahko udeležijo vsi fotografi, ki bodo do zaključka predpisanega roka in v skladu z razpisnimi pogoji poslali svoja dela;
 • avtor lahko predloži največ dve fotografiji, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • avtor lahko predloži največ dve fotografiji v eno kategorijo ali eno v kategorijo Mladina in eno v kategorijo odprto;
 • v kategorji MLADINA lahko sodelujejo fotografi, ki imajo status študenta, dijaka, ali osnovnošolca;
 • avtorji lahko pošiljajo le fotografije, ki jih še niso poslali na prejšnje kLAK-ove natečaje in ki še niso bile nagrajene v kakšnem drugem fotografskem natečaju;
 • dela, prijavljena na natečaj, ne smejo biti že publicirana;
 • fotografije so lahko črno-bele ali barvne, poslane v digitalni ali analogni obliki. Priporočena velikost za analogne fotografije je v velikosti med 18 x 24 cm in 30 x 40 cm, digitalne fotografije morajo imeti minimalno resolucijo 1600 x 1200 pikslov (pri razmerju slike 4:3) ali 1600 x 1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2);
 • fotografije so lahko obdelane le s standardnimi digitalnimi popravki (nasičenost barv, ostrenje, obrezovanje, kontrast, konverzija v črno-belo);
 • fotografije oddajte preko obrazca :
 • vprašalnik je potrebno izpolniti za vsak izdelek posebej;
 • avtorji, ki sodelujejo na natečaju, morajo imeti bančni račun, odprt na eni izmed slovenskih bank in slovensko davčno številko.

OCENJEVANJE DEL:

 • Žirija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem. Žirija ni obvezana podeliti nagrad, če nobeno izmed del ne dosega zahtevane kakovosti. Fotografij ne vračamo.
 • Žirija si pridržuje pravico, da v kateremkoli času spremeni svojo odločitev, če pride do upravičenega razloga (v primeru suma plagiata).
 • Vsa prispela dela bo pregledala in ocenjevala žirija v sestavi: Žiga Gričnik (fotograf, Društvo fotografov Svit), Rok Deželak (fotograf, RD2 Photography) Matjaž Očko (M20, House of M20) in Katja Grobelnik (fotografinja).
 • Žirija bo pri ocenjevanju prispelih del upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila.

NAGRADE:

Kategorija MLADINA

 1. nagrada: 100 €
 2. nagrada: 75 €
 3. nagrada: 50 €

Prosta kategorija

 1. nagrada: 150 €
 2. nagrada: 100 €
 3. nagrada: 75 €

RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD:

Avtorji se s sodelovanjem na javnem razpisu strinjajo s tem, da se njihova dela objavijo na razstavi in v promocijske namene natečaja. Žirija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo v petek, 2. 6. 2023, na občinskem dvorišču Laško.

Vsi podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani www.drustvo-lak.si, udeleženci pa bodo obvestila prejeli po elektronski pošti. Komisija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, kjer bodo izbrana in nagrajena dela tudi razstavljena. Avtorji, katerih dela bodo nagrajena, bodo obveščeni po elektronski pošti. Vsem udeležencem natečaja bomo poslali vabilo na otvoritev razstave.

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:
Rok za oddajo fotografij je petek, 19. 5. 2023, do 23.59.

AVTORSKE PRAVICE:

S prijavo in oddajo del se avtorji zavežejo, da so avtorji poslanih del in da za morebitne kršitve avtorskih pravic odgovarjajo sami in ne bremenijo organizatorja. Avtorji se s sodelovanjem na javnem razpisu strinjajo s tem, da se njihova dela objavijo na razstavi in v promocijske namene natečaja. Vsi avtorji se zavežejo, da del ne objavljajo v drugih publikacijah ali medijih do dneva razstave.

Morebitna vprašanja pošljite na klak@gmail.si