Kandidatura za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS v študijskem letu 2021/22

Volilna komisija je na svoji seji v torek, 2. novembra 2021, ki je potekala ob 19.30 v prostorih Laškega akademskega kluba na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, pregledala prispele kandidature za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS. V skladu s 12. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in v skladu z 12. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, volilna komisija tako javno objavlja prispelo kandidaturo za svetnico Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS.


Sklep volilne komisije za kandidaturo za svetnika Sveta ŠOLS se glasi:

“Volilna komisija potrjuje, da bo na volitvah svetnika Sveta ŠOLS, ki bodo potekale na redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba v petek, 12. novembra 2021 ob 20.00 v prostorih LAK-a na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, za svetnico Sveta ŠOLS kandidirala Barbara Lapornik.”

Sklep volilne komisije za kandidaturo za svetnika Sveta Zveze ŠKIS se glasi:

“Volilna komisija potrjuje, da bo na volitvah svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki bodo potekale na redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba v petek, 12. novembra 2021 ob 20.00 v prostorih LAK-a na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, za svetnico Sveta ŠOLS kandidirala Barbara Lapornik..”

Podatki o kandidatki:

Ime in priimek: Barbara Lapornik

Leto rojstva: 1997

Letnik in smer študija: 2. letnik – magistrski program, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, smer International business;

Kot edina kandidatka bo tako kandidirala za svetnico Sveta ŠOLS in svetnico Sveta Zveze ŠKIS na redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba, ki bo potekal v petek, 12. novembra 2021 ob 20.00 v prostorih Laškega akademskega kluba na Trubarjevi ulici 3 v Laškem.


Petra Dermota,
predsednica volilne komisije