Redna seja občnega zbora bo v petek, 11. marca

Upravni odbor Laškega akademskega kluba je na svoji redni seji v petek, 19. 2. 2016, v prostorih LAK-a, ki se je odvijala od 21. ure dalje, sklical v skladu s Statutom LAK-a redno sejo občnega zbora društva.

Sklep upravnega odbora se glasi:
“Laški akademski klub sklicuje redno sejo občnega zbora za petek, 11. marec 2016, ki bo potekala v prostorih LAK-a na naslovu Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško. Redna seja občnega zbora bo ob 20. 30.”
Dnevni red redne seje občnega zbora LAK-a:
1.sprejem dnevnega reda;
2. izvolitev delovnega predsedstva;
3. poročilo o delovanju LAK-a v letu 2015;
4. sprejem programskega načrta za leto 2016;
5. potrditev finančnega poročila za leto 2015;
6. predlog finančnega načrta in potrditev finančnega načrta za leto 2016;
7. predlog spremembe finančnega pravilnika Laškega akademskega kluba;
8. razno
 
Vljudno vabljeni!
Barbara Jančič, predsednica Laškega akademskega kluba