OPRAVLJANJE IZPITNIH ROKOV Univerze v Ljubljani

ŠOU v Ljubljani sporoča, da je bil sprejet je nov statut Univerze v Ljubljani, ki za študente prinaša nekatere spremembe in novosti.
Študenti bomo imeli pravico do opravljanja petih izpitnih rokov ???? Četrto in peto opravljanje pa bo plačljivo????????

Več o novem statutu:
Konec lanskega leta je Senat UL obravnaval predlog novega statuta UL, ki je predvideval globok poseg v pravice študentov. Predvidel je zmanjšanje izpitnih rokov na tri opravljanja. Študenta, ki bi bil odsoten na izpitu ali ne bi dosegel minimalnega standarda znanja, pa bi doletela visoka disciplinska kazen. Zaradi pomislekov študentov, študentskih predstavnikov in predsednika statutarne komisije je rektor umaknil obravnavo predloga in napovedal pripravo novega statuta.
Senatorji so tako letos sprejeli nov statut UL, ki za študente prinaša nekatere spremembe in novosti. Študenti bomo po novem imeli pravico do opravljanja petih izpitnih rokov, četrto in peto opravljanje izpita pa bo plačljivo.
Za peto opravljanje izpita bo moral študent podati obrazloženo prošnjo in pridobiti dovoljenje pristojnega organa svoje fakultete. Pomembna sprememba je tudi ta, da bo na vseh članicah Univerze obvezen upravni odbor, član katerega bo tudi predstavnik študentov, ki bo imel enakovreden glas z ostalimi člani upravnega odbora.