Kandidatura za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS v študijskem letu 2022/23

Volilna komisija je na svoji seji v torek, 18. oktobra 2022, ki je potekala ob 20:00 v prostorih Laškega akademskega kluba na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, pregledala prispele kandidature za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS. V skladu s 12. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in v skladu z 12. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, volilna komisija tako javno objavlja prispelo kandidaturo za svetnika Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS.


Sklep volilne komisije za kandidaturo za svetnika Sveta ŠOLS se glasi:

“Volilna komisija potrjuje, da bo na volitvah svetnika Sveta ŠOLS, ki bodo potekale na redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba v petek, 28. oktobra 2022 ob 20.00 v prostorih LAK-a na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, za svetnika Sveta ŠOLS kandidiral Januš Suša.”

Sklep volilne komisije za kandidaturo za svetnika Sveta Zveze ŠKIS se glasi:

“Volilna komisija potrjuje, da bo na volitvah svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki bodo potekale na redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba v petek, 28. oktobra 2022 ob 20.00 v prostorih LAK-a na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, za svetnika Sveta ŠOLS kandidiral Januš Suša.”

Podatki o kandidatki:

Ime in priimek: Januš Suša

Leto rojstva: 2000

Letnik in smer študija: 2. letnik – dodatno leto, dodiplomski študij kiparstvo, glasbena umetnost

Kot edini kandidat bo tako kandidiral za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS na redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba, ki bo potekala v petek, 28. oktobra 2022 ob 20.00 v prostorih Laškega akademskega kluba na Trubarjevi ulici 3 v Laškem.


Mitja Dergan,
predsednik volilne komisije