Razpis za pridobitev enkratne štipendije

Tako dijakom kot  študentom zaradi različnih razlogov večkrat primanjkuje denarja. Za tiste, ki so socialno ogroženi zaradi slabega prihodka, je še zlasti začetek šolskega leta, ko je potrebno med drugim nakupiti vse potrebne pripomočke za šolanje in knjige ter učbenike, zelo težak, saj je lahko nakup le-teh zelo velik strošek. Zato Laški akademski klub (LAK) v sodelovanju s Centrom za socialno delo Laško (CSD Laško) objavlja razpis za pridobitev enkratne štipendije za študente in dijake v socialne stiski v upanju, da bo to vsaj rahlo olajšalo njihov položaj in poskrbelo za lažji začetek.
 
DIJAKI:
*Predmet razpisa
LAK bo podelil 10 enkratnih štipendij v višini 200 €. Skupna vrednost razpisa je 2000 €.
*Razpisna komisija in dokumentacija
Razpisni in izbirni postopek vodi razpisna komisija, ki je sestavljena iz treh predstavnikov LAK-a (Barbara Lapornik, Manca Vorina in Anja Bolčina) ter direktorice CSD-ja, Polonce Teršek. Predsednica komisije pri DIJAKIH je Barbara Lapornik.
*Pogoji za pridobitev štipendije
– status dijaka v šolskem letu 2017/2018,
– vlagatelj/ica na dan oddaje vloge še ni dopolnil/a starosti 20 let,
– stalno bivališče na območju Upravne enote Laško,
-pravočasna in popolna vloga (pravilna, resnična, s priloženimi zahtevanimi dokazili izpolnjena vloga za pridobitev štipendije).
Če dijak/inja ustreza pogojem, se uvrsti v izbirni postopek za pridobitev enkratne štipendije.
Katerakoli druga štipendija, ki jo prejema dijak/inja, ne izključuje prejema enkratne štipendije.
*Rok in oddaja vloge
Vlogo lahko oddate priporočeno po pošti na naslov:
Laški akademski klub, Trubarjeva ulica 3, 3270 Laško
ali osebno v času uradnih ur LAK-a (petek 18:30–20:30, sobota 10:00–12:00).
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 28. oktobra 2017, do 12. ure.
Vsi dijaki, ki bodo pravočasno oddali vlogo za pridobitev štipendije, bodo o izidu izbirnega postopka pisno obveščeni najkasneje v roku 14 dni po zaključku razpisnega roka. Osebni podatki dobitnikov štipendije javno ne bodo objavljeni.
*Dodatne informacije
Vse informacije o razpisu so dostopne v priponki. V primeru dodatnih vprašanj pa nam lahko pišete na lak@drustvo-lak.si ali pokličete na tel.: 070-877-973 (Barbara).
 
lak_besedilo-razpisa-dijaki
lak_postopek-izbire_2017-dijaki
lak_tockovnik_2017-dijaki
lak_vloga_2017-dijaki
 
ŠTUDENTI:
*Predmet razpisa
Lak bo podelil 8 enkratnih štipendij v višini 300 €. skupna vrednost razpisa je 2400 €.
*Razpisna komisija in dokumentacija
Razpisni in izbirni postopek vodi razpisna komisija, ki je sestavljena iz treh predstavnic LAK-a (Manca Vorina, Anja Bolčina) ter direktorice CSD-ja, Polonce Teršek. Predsednica komisije je Manca Vorina.
*Pogoji za pridobitev štipendije
– status študenta v študijskem letu 2017/2018,
– vlagatelj/ica na dan oddaje vloge še ni dopolnil/a starosti 26 let,
– stalno bivališče na območju Upravne enote Laško,
-pravočasna in popolna vloga (pravilna, resnična, s priloženimi zahtevanimi dokazili izpolnjena vloga za pridobitev štipendije).
Če študent/ka ustreza pogojem, se uvrsti v izbirni postopek za pridobitev enkratne štipendije.
Katerakoli druga štipendija, ki jo prejema študent/ka, ne izključuje prejema enkratne štipendije.
*Rok in oddaja vloge
Vlogo lahko oddate priporočeno po pošti na naslov:
Laški akademski klub
Trubarjeva ulica 3
3270 Laško
ali osebno v času uradnih ur LAK-a (petek 18:30–20:30, sobota 10:00–12:00). Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do 28. oktober 2017 do 12. ure.
Vsi dijaki, ki bodo pravočasno oddali vlogo za pridobitev štipendije, bodo o izidu izbirnega postopka pisno obveščeni najkasneje v roku 14 dni po zaključku razpisnega roka. Osebni podatki dobitnikov štipendije javno ne bodo objavljeni.
*Dodatne informacije
Vse informacije o razpisu so dostopne v priponki. V primeru dodatnih vprašanj pa nam lahko pišete na lak@drustvo-lak.si ali pokličete na tel.: 070-746-437 (Manca).
lak_besedilo-razpisa_studenti
lak_postopek-izbire_2017_studentje
lak_tockovnik_2017_studentje
lak_vloga_2017_studentje

Priloge, ki jih moraš priložiti vlogi za pridobitev enkratne štipendije je zelo enostavno dobiti. Večino jih imaš verjetno že doma, dobiš pa jih lahko tudi:
– na davčnem uradu fotokopijo dohodninske odločbe in potrdilo o katastrskem dohodku
– na upravni enoti dobiš potrdilo o članih skupnega gospodinjstva
– na fakulteti urediš potrdilo o vpisu in izpis opravljenih študijskih obveznosti
– kopiraj še osebni dokument in bančno kartico
– natisni izpis zaslužkov Študentskega servisa in izpis nakazil spletnega bančništva.