Podelili smo 5 enkratnih štipendij!

Komisija za pridobitev enkratne štipendije je v petek, 26. 2. 2016, ugotovila, da je do dne, 25. 2. 2016 do 12. ure na naslov Laškega akademskega kluba prispelo 7 popolnih ter 1 nepopolna vloga.

Enkratno štipendijo v vrednosti 300 € je prejelo 5 študentov, le-ti pa so bili o izidu pisno obveščeni.
Ker pa smo prejeli kar nekaj vprašanj o enkratni štipendiji tudi iz strani dijakov, pričakujte do konca dijaškega leta še en razpis namenjen dijakom.