Kandidatura za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS v študijskem letu 2020/21

Volilna komisija je na svoji seji v ponedeljek, 12. oktobra 2020, ki je potekala ob 19.30 v prostorih Laškega akademskega kluba na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, pregledala prispele kandidature za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS. V skladu s 12. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in v skladu z 12. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, volilna komisija tako javno objavlja prispelo kandidaturo za svetnico Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS.


Sklep volilne komisije za kandidaturo za svetnika Sveta ŠOLS se glasi:

“Volilna komisija potrjuje, da bo na volitvah svetnika Sveta ŠOLS, ki bodo potekale na redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba v petek, 23. oktobra 2020 ob 20.00 v prostorih LAK-a na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, za svetnico Sveta ŠOLS kandidirala Anja Bolčina.”

Sklep volilne komisije za kandidaturo za svetnika Sveta Zveze ŠKIS se glasi:

“Volilna komisija potrjuje, da bo na volitvah svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki bodo potekale na redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba v petek, 23. oktobra 2020 ob 20.00 v prostorih LAK-a na Trubarjevi ulici 3 v Laškem, za svetnico Sveta ŠOLS kandidirala Anja Bolčina.”

Podatki o kandidatki:

Ime in priimek: Anja Bolčina

Leto rojstva: 1995

Letnik in smer študija: dodatno leto – magistrski program druge stopnje, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, smer Ekologija in biodiverziteta; 2. letnik – magistrski program druge stopnje, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, smer Biološko izobraževanje.

Kot edina kandidatka bo tako kandidirala za svetnico Sveta ŠOLS in svetnico Sveta Zveze ŠKIS na redni seji občnega zbora Laškega akademskega kluba, ki bo potekal v petek, 23. oktobra 2020 ob 20.00 v prostorih Laškega akademskega kluba na Trubarjevi ulici 3 v Laškem.


Andraž Vorina,
predsednik volilne komisije